ACCEP
Programa 2015 / 2016
Informació ACCEP
Docents
SEMINARIS I CURSOS
Sem. de Textos i Casos
Ensenyanza Lacan (teòric)
Ensenyanza Lacan (clínica)
Seminari pràctic
Psic. Nens i adolescents
Sexualitats
Freud (estudi sistemàtic)
Postfreudians
Psicopatologia i clínica
Técnica psicoanalítica
Modalitats de psicoterapies
PROGRAMES ESPECIALS
Topologia
Jornades
Cinema
 
ACCEP

 

 

 Links d'interés


EPFCL-FPB - Fòrum Psicoanalític Barcelona

www.epfcl-fpb.org


 

FFCLE - F7 - Federación de los Foros del CampoLacaniano en España

www.ffcle.es


  EPFCL - École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien

www.champlacanienfrance.net


 

SΨT - Seminari de Psicoanàli de Tarragona

www.spt.cat


  CPM - Colegio de Psicoanálisis de Madrid

www.colpsicoanalisis-madrid.com

  CCP-FFCC - Col·legi de clínica psicoanalítica de València

www.campolacaniano-valencia.net

  FPA - Foro Psicoanalítico de Asturias

www.foropsicoanaliticodeasturias.es

 

F P T - Fórum Psicoanalític Tarragona

www.fpt.cat

ACPT
 

Associació Clínica Psicoanalítica de Tarragona - FCCL

https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Cl%C3%ADnica-Psicoanal%C3%ADtica-de-Tarragona-FCCL/761940520550244

       
Altres links d'interés
       
 

  Llibreria Xoroi

www.xoroi.com
 

  IPB (Institut per a la Clínica Psico-Social Barcelona)

www.ipb.cat
 

  El web de Jacques Lacan

www.psicomundo.org/lacan
 

  CARTELLCANIÀ - Escrits de psicoanàlisi

http://cartelpsicoanalitic.blogspot.com
 

  Oedipe

www.oedipe.org
 

  Textos de Lacan (en francès)

www.ecole-lacanienne.net/bibliotheque.php
   

Website professional d'Ines Rosales,
docente de ACCEP

inesrosales.org