Pulsió i Autisme

Molt sovint, quan llegim o escoltem a psicoanalistes parlar dels autistes –o més recentment, dels TEA, com si fos el mateix– ens trobem amb una sèrie de termes que utilitzem de la mateixa manera que en el que seria la «teoria general»: pulsió, gaudi, objecte, subjecte, els tres registres RSI, o, més enllà encara, els nusos. Seria interessant revisar aquests...
Leer más
Arriba