Matrícula oberta. Cursos presencials i online

El nostre centre cumpleix totes les mesures recomenades per a la prevenció de contagis de la COVID19

En ACCEP, un grup de docents psicoanalistas ensenya sobre la teoria de la psicoanàlisi que funda una pràctica i viceversa. La qual cosa no vol dir que els alumnes que allà es formen devinguin psicoanalistes pel fet de realitzar els cursos que s’hi imparteixen. Entenem que algú esdevé psicoanalista, en primer terme, com una de les conseqüències possibles del seu propi anàlisi, el qual es constitueix en la condició fonamental per a tal fi. Però la lectura i l’estudi dels textos fundants de la teoria psicoanalítica i el que se segueix escrivint i investigant sobre això, són també necessaris per algú que s’autoritzi en un moment donat en l’exercici d’aquesta clínica. (Per als integrants d’ACCEP, en tant lacanians de formació, hi ha un altra pilar sumament necessari sobre el qual recolzar el fet d’esdevenir psicoanalista, i és la vinculació a una Escola de Psicoanàlisi, en el nostre cas, aquella a la qual adherim: l’Escola de Psicoanàlisi del Foros del Camp Lacanià)

No obstant això, l’anomenada Formació Permanent o Continuada que ofereix ACCEP va adreçada a una població més àmplia, que comprèn tots aquells que s’interesen per la Psicoanàlisi, exerceixin o no com a psicoanalistes, o desitgin o no ser-ho. I això és perquè la Psicoanàlisi ha tingut i te un pes i un lloc específic a la nostra cultura, sent un instrument de gran vàlua per tal d’entendre fenòmens o aconteixements socials, artístics o polítics, en la mesura que aquests impliquen o comprometen la subjectivitat, val a dir, en tant que en els mateixos no deixa de fer-se present el subjecte, que com a tal manifesta un inconscient.

La Formació Permanent que ofereix ACCEP (a diferència de la formació reglada del Màster en Teoria i Pràctica Psiconalítica) està conformada per un Seminari i per varis cursos que varien cada any. El que no és cap obstacle per a que, si algú vol incloure per a la seva pròpia formació continuada algún o alguns dels cursos propis del Màster (que sí es repeteixen en forma rotatòria), lògicament pugui dur-lo a terme.

La Formació Permanent també s’imparteix en versió online. Les classes se segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial.

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)


PROGRAMA FORMACIÓ PERMANENT 2021/2022

LECTURA, ESTUDI I INVESTIGACIÓ

SEMINARI DE TEXTOS I CASOS CLÍNICS

L’angoixa, teoria i clínica. Seminari X de J. Lacan, 1962-1963 (I)

 • Del 16 d’octubre de 2021 al 18 de juny de 2022
 • 8 sessiones de 4,5 horas cada una: 36 hores
 • Dissabtes de 10:00 a 14:30
 • Coordinació: Comisión de Estudios de ACCEP – Clotilde Pascual, Ana Martínez W., Montserrat Ruíz Sergi Vilardell, Jacqueline Ariztia
 • Docents: Elisabete Thamer, Ana Martínez W., Roser Casalprim, Mº Rosa Roca, Josep Monseny, Matilde Pelegrí, Ramon Miralpeix, Mikel Plazaola

ENSENYAMENT DE J. LACAN

J. LACAN TEORIA

Els afectes en psicoanálisis

Aquest curs es proposa desenvolupar el lloc que tenen els afectes a la clínica i en l’experiència analítica i el crèdit que podem atorgar-los.

 • Del 26 d’octubre de 2021 al 21 de juny de 2022
 • 16 classes de 2 hores cadascuna = 32 hores.
 • Dimarts de 19:30 a 21:30
 • Coordinació: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente.
 • Docents: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente, Rut Sonnabend, Ramon Miralpeix, X. Campamà

J. LACAN CLÍNICA [ELC]

Les perversions i les parafilias

Durant el curs s’estudiarà la posició de l’infant davant de la perversió, el polimorfisme sexual constitueix el seu mode d’entrada a la sexualitat.

 • Del 19 d’octubre de 2021 al 18 de juny de 2022
 • 17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores.
 • Dimarts de 19:30 a 21:30
 • Coordinació: Clotilde Pascual
 • Docents: Carmen Lafuente, Sergi Vilardell, Josep Monseny, Clotilde Pascual, Mª Inés Rosales

CURSOS D’EXTENSIÓ

El joc com a eina en la Psicoteràpia Psicoanalítica infanto juvenil [PNA]

 • Del 14 d’octubre de 2021 al 17 de febrer de 2022
 • 6 classes teòriques de 2 hores cadascuna = 12 hores. Dijous de 19:30 a 21:30
 • 3 classes pràctiques de1,5 hores cadascuna= 4,5 hores. Dijous 19:30 a 21:00
 • Coordinació: Jacqueline Ariztia.
 • Docents: Josep Monseny, Roser Casalprim, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, Matilde Pelegrí, Jacqueline Ariztia
 • Docents convidats: Conxita Iborra, Adriana Ferrari

Les Pantalles, la seva presència i efectes en la subjetivitat[PER]

 • Del 17 de Març 2022 al 16 de Juny 2022 
 • 7 sessions de 2 hores cadascuna – 14 hores
 • Dijous de 19:30 a 21:30
 • Coordinació: Jacqueline Ariztia 
 • Docents: Jose Ramon Ubieto, Manuel Baldiz,  Laura Llevadot, Monserrat Ruíz, Ramon Miralpeix, Josep Monseny, Jacqueline Ariztia

Seminari pràctic

Construcció i supervisió de casos en grup

Articulació entre clínica i teoria mitjançant fragments clínics presentats pels propis participants del seminari que es vincula directament amb la pràctica coneguda com a “supervisió de casos”.

 • Del 15 d’octubre de 2021 al 11 de juny de 2022
 • Divendres de 18:30 a 20:00
 • 10 sessions = 15 hores
 • Coordinació: Ana Martínez W.
 • Docents: Daniela Aparicio, Carmen Lafuente, Xavier Campamà, Ana Martínez W., Josep Monseny.