Els cursos de Formació Permanent també es poden fer en versió online.

El nostre centre cumpleix totes les mesures recomenades per a la prevenció de la COVID19

En ACCEP, un grup de docents psicoanalistas ensenya sobre la teoria de la psicoanàlisi que funda una pràctica i viceversa. La qual cosa no vol dir que els alumnes que allà es formen devinguin psicoanalistes pel fet de realitzar els cursos que s’hi imparteixen. Entenem que algú esdevé psicoanalista, en primer terme, com una de les conseqüències possibles del seu propi anàlisi, el qual es constitueix en la condició fonamental per a tal fi. Però la lectura i l’estudi dels textos fundants de la teoria psicoanalítica i el que se segueix escrivint i investigant sobre això, són també necessaris per algú que s’autoritzi en un moment donat en l’exercici d’aquesta clínica. (Per als integrants d’ACCEP, en tant lacanians de formació, hi ha un altra pilar sumament necessari sobre el qual recolzar el fet d’esdevenir psicoanalista, i és la vinculació a una Escola de Psicoanàlisi, en el nostre cas, aquella a la qual adherim: l’Escola de Psicoanàlisi del Foros del Camp Lacanià)

No obstant això, l’anomenada Formació Permanent o Continuada que ofereix ACCEP va adreçada a una població més àmplia, que comprèn tots aquells que s’interesen per la Psicoanàlisi, exerceixin o no com a psicoanalistes, o desitgin o no ser-ho. I això és perquè la Psicoanàlisi ha tingut i te un pes i un lloc específic a la nostra cultura, sent un instrument de gran vàlua per tal d’entendre fenòmens o aconteixements socials, artístics o polítics, en la mesura que aquests impliquen o comprometen la subjectivitat, val a dir, en tant que en els mateixos no deixa de fer-se present el subjecte, que com a tal manifesta un inconscient.

La Formació Permanent que ofereix ACCEP (a diferència de la formació reglada del Màster en Teoria i Pràctica Psiconalítica) està conformada per un Seminari i per varis cursos que varien cada any. El que no és cap obstacle per a que, si algú vol incloure per a la seva pròpia formació continuada algún o alguns dels cursos propis del Màster (que sí es repeteixen en forma rotatòria), lògicament pugui dur-lo a terme.

La Formació Permanent també s’imparteix en versió online. Les classes se segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial.

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)


PROGRAMA FORMACIÓ PERMANENT 2020/2021

LECTURA, ESTUDI I INVESTIGACIÓ

SEMINARI DE TEXTOS I CASOS CLÍNICS

La Ètica 1959 – 1960 Seminari VII  de Jacques Lacan [ STC ]

 • Del 17 d’octubre de 2020 al 12 de juny de 2021
 • 8 sessiones de 4,5 horas cada una: 36 hores
 • Dissabtes de 10:00 a 14:30
 • Coordinació: Comissió d’ Estudis d’ACCEP (Rut Sonnabend, Carmen Lafuente, Clotilde Pascual, Ferran Anell, Jacqueline Ariztia)

ENSENYAment DE J. LACAN

J. LACAN TEORIA

L’inconscient és de Lacan [ ELT ]

2n CICLE Lectura en “après-coup” de la noció d’inconscient en Lacan.

Seguint en l’estudi de l’inconscient, prosseguirem els treballs realitzats en el curs anterior en l’elucidació del concepte d’inconscient.

 • Del 13 d’octubre de 2020 al 15 de juny de 2021
 • 16 classes de 2 hores cadascuna = 32 hores.
 • Dimarts de 19:30 a 21:30
 • Coordinació: Josep Monseny, Ramon Miralpeix.

J. LACAN CLÍNICA [ ELC ]

Les psicosis [ ELC ]

Durant el curs treballarem els trastorns afectius, l’esquizofrènia i la paranoia, les addiccions i els trastorns alimentaris, la psicosi infantil i l’autisme, la feblesa mental i les psicosis no desencadenades. 

 • Del 6 d’octubre de 2020 al 22 de juny de 2021
 • 17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores.
 • Dimarts de 19:30 a 21:30
 • Coordinació: Clotilde Pascual

CURSOS D’EXTENSIÓ

La construcció del nen com a subjecte. Punts de trobada entre la psicoanàlisi i la pedagogia

Es treballarà el concepte de nen des de la perspectiva psicoanalítica, la diferència entre la infància i l’infantil, les estructures clíniques, la forma de presentació del símptoma, el desig d’aprendre, la inhibició i l’angoixa en els escolars, la família, el seu paper i la seva demanda així com les demandes de les institucions.

 • Del 15 d’octubre al 4 de març
 • 6 classes teòriques de 2 hores cadascuna = 12 hores. Dijous de 19:30 a 21:30
 • 3 classes pràctiques de1,5 hores cadascuna= 4,5 hores Dijous 19:30 a 21:00
 • Coordinació: Jacqueline Ariztia.

Transexuals i transgèneres: passat, present i futur

Aquest curs va dirigit a tots aquells interessats a orientar-se dins de la complexitat que ens plantegen els subjectes transsexuals i transgènere, per a així poder adoptar una posició que permeti des de la psicoanàlisi donar respostes el més clares possibles

 • Del 4 de març de 2021 al 17 de juny de 2021
 • 8 classes de 2 hores cadascuna = 16 hores .
 • Dijous de 19:30 a 21:30 hores
 • Coordinació: Rut Sonnabend

Seminari pràctic

Construcció i supervisió de casos en grup

Articulació entre clínica i teoria mitjançant fragments clínics presentats pels propis participants del seminari que es vincula directament amb la pràctica coneguda com a “supervisió de casos”.

 • Del 16 d’octubre de 2020 al 11 de juny de 2021
 • Divendres de 18:30 a 20:00
 • 10 sessions = 15 hores
 • Coordinació: Clotilde Pascual