Matrícula oberta. Cursos presencials i online

En ACCEP, un grup de docents psicoanalistas ensenya sobre la teoria de la psicoanàlisi que funda una pràctica i viceversa. La qual cosa no vol dir que els alumnes que allà es formen devinguin psicoanalistes pel fet de realitzar els cursos que s’hi imparteixen. Entenem que algú esdevé psicoanalista, en primer terme, com una de les conseqüències possibles del seu propi anàlisi, el qual es constitueix en la condició fonamental per a tal fi. Però la lectura i l’estudi dels textos fundants de la teoria psicoanalítica i el que se segueix escrivint i investigant sobre això, són també necessaris per algú que s’autoritzi en un moment donat en l’exercici d’aquesta clínica. (Per als integrants d’ACCEP, en tant lacanians de formació, hi ha un altra pilar sumament necessari sobre el qual recolzar el fet d’esdevenir psicoanalista, i és la vinculació a una Escola de Psicoanàlisi, en el nostre cas, aquella a la qual adherim: l’Escola de Psicoanàlisi del Foros del Camp Lacanià)

No obstant això, l’anomenada Formació Permanent o Continuada que ofereix ACCEP va adreçada a una població més àmplia, que comprèn tots aquells que s’interesen per la Psicoanàlisi, exerceixin o no com a psicoanalistes, o desitgin o no ser-ho. I això és perquè la Psicoanàlisi ha tingut i te un pes i un lloc específic a la nostra cultura, sent un instrument de gran vàlua per tal d’entendre fenòmens o aconteixements socials, artístics o polítics, en la mesura que aquests impliquen o comprometen la subjectivitat, val a dir, en tant que en els mateixos no deixa de fer-se present el subjecte, que com a tal manifesta un inconscient.

La Formació Permanent que ofereix ACCEP (a diferència de la formació reglada del Màster en Teoria i Pràctica Psiconalítica) està conformada per un Seminari i per varis cursos que varien cada any. El que no és cap obstacle per a que, si algú vol incloure per a la seva pròpia formació continuada algún o alguns dels cursos propis del Màster (que sí es repeteixen en forma rotatòria), lògicament pugui dur-lo a terme.

La Formació Permanent també s’imparteix en versió online. Les classes se segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial.

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)

PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2022/2023

Tots els horaris indicats són d’Espanya (GMT +2)


LECTURA, ESTUDI I INVESTIGACIÓ

SEMINARI DE TEXTOS I CASOS CLÍNICS

L’angoixa, teoria i clínica. Seminari X de J. Lacan, 1962-1963 (II)

 • Del 15 d’octubre de 2022 al 17 de juny de 2023
 • 8 sessions de 4,5 horas cadascuna: 36 hores
 • Dissabtes de 10:00 a 14:30
 • Coordinació: Comissió d’Estudis d’ACCEP – Ana Martínez W., Montserrat Ruiz, Sergi Vilardell, Ramon Miralpeix i Adriana Ferrari
 • Docents: Sandra Leticia Berta (convidada), Carmen Lafuente, Manuel Baldiz, Rut Sonnabend, Clotilde Pascual, Sergi Vilardell, Mª Inés Rosales, Bernard Nominé (convidat)

Introducció a la Psicoanàlisi I

Bases per a la hipòtesi de l’inconscient en Freud

 • De l’11 d’octubre de 2022 al 14 de febrer de 2023
 • 16 sessions de 2 hores c/u = 36 hores
 • Dimarts, 19:30 a 21:30h
 • CoordinacióRamon Miralpeix
 • DocentsJacqueline Ariztia, Pedro Pablo Arévalo, Ana Martínez, Ramon Miralpeix, Montse Ruiz

INTRODUCCIÓ A LA PSICOANÀLISI II

Lacan i el retorn a Freud

 • Del 28 de febrer de 2023 al 13 de juny de 2023
 • 16 sessions de 2 hores c/u = 36 hores
 • Dimarts, 19:30 a 21:30h
 • CoordinacióAna Martínez
 • DocentsMª Inés Rosers, Ma Rosa Roca, Roser Casalprim, Manuel Baldiz, Xavier Campamà

Clínica lacaniana

Les neurosis

 • Del 4 d’octubre de 2022 al 10 de gener de 2023
 • 16 sessions de 2 hores c/u = 32 hores
 • Dimarts, 19:30 a 21:30h
 • Coordinació: Clotilde Pascual i Sergi Vilardell
 • Docents: Ana Martínez, Matilde Pelegrí, Clotilde Pascual, Xavier Campamà, Sergi Vilardel

CURSOS D’EXTENSIÓ

EL JOC EN EL DISPOSITIU PSICOANALÍTIC. UN PUNT DE VISTA DES DE LACAN. TEORIA I PRÀCTICA

 • Del 26 de gener al 25 de maig de 2023
 • 6 classes teòriques de 2 hores c/u = 12h hores – Dijous, 19:30h a 21:30h
 • 3 classes pràctiques de 1,5 hores c/u = 3 hores – Dijous, 19:30h a 21h
 • Coordinació: Adriana Ferrari, Jacqueline Ariztia
 • Docents: Mª Inés Rosales, Xavier Campamà, Matilde Pelegrí
 • Col·laboradors invitats: Adriana Ferrari, Alex Rodriguez, Miquel Gómez

La pràctica assistencial a Salut Mental: Curs de formació clínica i pràctica a Salut Mental

 • Del 13 d’octubre 2022 al 12 de gener 2023
 • 6 sessions de 2 hores c/u = 12 hores
 • Dijous , 19:30 a 21:30h
 • CoordinacióSergi Vilardell i Josep Monseny
 • DocentsManuel Baldiz, Guillem Pailhez, Josep Monseny, Josep Moya, Carmen Lafuente, Roser Casalprimª Inés Rosales

Seminari pràctic

Construcció i supervisió de casos en grup

 • Del 14 d’octubre de 2022 al 30 de juny de 2023
 • 10 sessions de 1.5 hores c/u = 15 hores
 • Divendres , 18:30 a 20:00h.
 • Coordinació: Ramon Miralpeix
 • Docents: Daniela Aparicio, Matilde Pelegrí, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, Carmen Lafuente