Back

Matrícula oberta. Versió presencial i online.

A ACCEP, un grup de docents psicoanalistas ensenya sobre la teoria de la psicoanàlisi que funda una pràctica i viceversa. La qual cosa no vol dir que els alumnes que allà es formen devinguin psicoanalistes pel fet de realitzar els cursos que s’hi imparteixen.

Entenem que algú esdevé psicoanalista, en primer terme, com una de les conseqüències possibles del seu propi anàlisi, el qual es constitueix en la condició fonamental per a tal fi.

Però la lectura i l’estudi dels textos fundants de la teoria psicoanalítica i el que se segueix escrivint i investigant sobre això, són també necessaris per algú que s’autoritzi en un moment donat en l’exercici d’aquesta clínica. (Per als integrants d’ACCEP, en tant lacanians de formació, hi ha un altra pilar sumament necessari sobre el qual recolzar el fet d’esdevenir psicoanalista, i és la vinculació a una Escola de Psicoanàlisi, en el nostre cas, aquella a la qual adherim: l’Escola de Psicoanàlisi del Foros del Camp Lacanià)

No obstant això, la Formació Permanent o Continuada que ofereix ACCEP va adreçada a una població més àmplia, que comprèn tots aquells que s’interesen per la Psicoanàlisi, exerceixin o no com a psicoanalistes, o desitgin o no ser-ho. I això és perquè la Psicoanàlisi ha tingut i te un pes i un lloc específic a la nostra cultura, sent un instrument de gran vàlua per tal d’entendre fenòmens o aconteixements socials, artístics o polítics, en la mesura que aquests impliquen o comprometen la subjectivitat, val a dir, en tant que en els mateixos no deixa de fer-se present el subjecte, que com a tal manifesta un inconscient.

La Formació Permanent que ofereix ACCEP (a diferència de la formació reglada del Màster en Teoria i Pràctica Psiconalítica) està conformada per un Seminari i per varis cursos que varien cada any. El que no és cap obstacle per a que, si algú vol incloure per a la seva pròpia formació continuada algún o alguns dels cursos propis del Màster (que sí es repeteixen en forma rotatòria), lògicament pugui dur-lo a terme.

La Formació Permanent també s’imparteix en versió online. Les classes se segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial.

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)

PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2024/2025

Tots els horaris indicats són d'Espanya (GMT +2)

LECTURA, ESTUDI I INVESTIGACIÓ

SEMINARI DE TEXTOS I CASOS CLÍNICS

La identificació, Seminari IX de J. Lacan, 1961-1962 (II)

 • Del 10 d’octubre del 2024 al 7 de juny del 2025
 • 8 sessions de 4.5 hores c/u = 36 hores
 • Dissabtes, 10:00 ha 14:30 h
 • Coordinació: Comissió d’Estudis d’ACCEP: Adriana Ferrari, Isabel García, Ramon Miralpeix i MªInés Rosales
 • Docents: Mikel Plazaola (convidat), Inés Rosales, Mª Rosa Roca, Jacky Ariztia, Rut Sonnabend, Clotilde Pascual, Manuel Baldiz i Andrea Brunetto (convidada)

INTRODUCCIÓ A LA PSICOANÀLISI I

Al voltant dels Escrits Tècnics de Freud

 • Del 8 d’octubre del 2024 al 4 de febrer del 2025
 • 8 sessions de 2 hores c/u = 16 hores
 • Dimarts, 19:30 ha 21:30 h
 • Coordinació: Mª Inés Rosales.
 • Docents: Daniela Aparicio, Roser Casalprim i Matilde Pelegrí.

INTRODUCCIÓ A LA PSICOANÀLISI II

Al voltant dels Escrits Tècnics de Freud (Des de Lacan)

 • Del 18 de febrer al 3 de juny del 2025
 • 8 sessions de 2 hores cadascuna = 16 hores
 • Dimarts, 19:30 a 21:30 h
 • Coordina: M.ª Inés Rosales
 • Docents: Ramon Miralpeix, Josep Monseny i Mª Inés Rosales

Clínica lacaniana

Les perversions i les parafílies

 • De l’1 d’octubre del 2024 al 10 de juny del 2025
 • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
 • Dimarts quinzenal, 19:30h a 21:30h
 • Coordinen: Clotilde Pascual i Sergi Vilardell
 • Docents: Guillem Pailhez, Clotilde Pascual, Matilde Pelegrí , Mª Inés Rosales i Sergi Vilardell.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Seminari pràctic

Construcció i supervisió de casos en grup

 • Del 4 d’octubre del 2024 al 10 de juny del 2025
 • 10 sessions de 1.5 hores c/u = 15 hores
 • Divendres, 18.30 a 20.00 h.
 • Coordina: M ª Inés Rosales
 • Docents: Roser Casalprim, Guillem Pailhez, Clotilde Pascual, Matilde Pelegr í, Mª Inés Rosales