Les neurosis

  • Del 4 d’octubre de 2022 al 10 de gener de 2023
  • 16 sessions de 2 hores c/u = 32 hores
  • Dimarts, 19:30 a 21:30h
  • Coordinació: Clotilde Pascual i Sergi Vilardell
  • Docents: Ana Martínez, Matilde Pelegrí, Clotilde Pascual, Xavier Campamà, Sergi Vilardel

Aquest és un curs dedicat a les Neurosi. Hem triat el símptoma com a fil conductor dels tres tipus de neurosi: histèrica, obsessiva i fòbica, ja que és on més clarament s’articula el símptoma al sentit inconscient, com a metàfora d’una significació sexual reprimida, i com a forma de satisfacció substitutiva, tal com Freud ho va destacar.

A la histèria el símptoma pren generalment la forma de conversió corporal d’una representació psíquica inconciliable i li permet a Freud prendre’l com a model dels símptomes psíquics en general. Això dóna peu per pensar en les formes que prenen els símptomes corporals actualment, així com l’articulació entre histèria i feminitat.

A la neurosi obsessiva, el símptoma es manifesta sobretot a nivell del pensament, en forma de dubtes, i en la conducta com a rituals i actes compulsius destinats a protegir el subjecte del seu desig. El retorn del gaudi al símptoma obsessiu, que Freud desenvolupa a la segona tòpica, així com la relació amb el pare i el deute permetran desenvolupar l’abordatge psicoanalític d’aquest tipus de neurosi i les dificultats que comporta.

A la fòbia, el símptoma pren la forma d’un objecte exterior que protegeix el subjecte davant de l’angoixa i reforça la instància paterna debilitada. Les aportacions de Freud i de Lacan tindran un lloc destacat en aquest bloc, així com la clínica de les fòbies a la infància, motiu de freqüent demanda, per a l’anàlisi de la qual el cas Hans segueix sent una referència inesgotable.