Back

Seminari pràctic

  • Del 4 d’octubre del 2024 al 10 de juny del 2025
  • 10 sessions de 1.5 hores c/u = 15 hores
  • Divendres, 18.30 a 20.00 h.
  • Coordina: M ª Inés Rosales
  • Docents: Roser Casalprim, Guillem Pailhez, Clotilde Pascual, Matilde Pelegr í, Mª Inés Rosales

“Aquesta és una experiència per la qual hauríem de passar tots els que ens formem a ACCEP”, comentava un participant.

I ho deia perquè en aquest espai es privilegia la perspectiva de la realitat particular des d’on hom s’enfronta als “casos”. És des d’aquí que intentarem “experimentar” l’ articulació entre la clínica que els mateixos participants aporten i la teoria.

El funcionament és molt simple i es vincula amb la pràctica coneguda com a “supervisió de casos”: els participants al seminari presenten fragments clínics de la seva pràctica, independentment del camp en el qual es desenvolupa, i s’intenta elaborar una mica d’un saber que incideixi sobre la clínica .

SOL·LICITA INFORMACIÓ

    M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa