Seminari Pràctic

  • Del 16 d’octubre de 2020 al 11 de juny de 2021
  • Divendres de 18:30 a 20:00
  • 10 sessions = 15 hores
  • Coordinació:  Clotilde Pascual 
  • Docents: Clotilde Pascual, María Inés Rosales, Ana Martínez, Manuel Baldiz, Rut Sonnabend.

Des de les diverses pràctiques d’aplicació de la psicoanàlisi als casos, s’abordarà la clínica per mitjà de fragments o casos clínics presentats pels participants, en un exercici d’articulació de la teoria i la clínica que es vincula directament amb la pràctica coneguda com a “supervisió de casos”.