Seminari Pràctic

  • Del 15 d’octubre de 2021 al 11 de juny de 2022
  • Divendres de 18:30 a 20:00
  • 10 sessions = 15 hores
  • Coordinación: Ana Martínez W.
  • Docentes: Daniela Aparicio, Carmen Lafuente, Xavier Campamà, Ana Martínez W., Josep Monseny.

Des de les diverses pràctiques d’aplicació de la psicoanàlisi als casos, s’abordarà la clínica per mitjà de fragments o casos clínics presentats pels participants, en un exercici d’articulació de la teoria i la clínica que es vincula directament amb la pràctica coneguda com “supervisió de casos “.

Articulació entre clínica i teoria mitjançant fragments clínics presentats pels propis participants de el seminari que es vincula directament amb la pràctica coneguda com “supervisió de casos”.