Back

Aquest curs no està disponible aquest any acadèmic. Et convidem a visitar la resta de cursos de Formació Permanent.

CURSOS D’EXTENSIÓ

  • 7 classes de 2 hores cadascuna = 14 hores .
  • Dijous de 19:30 a 21:30 hores
  • Coordinació: Rut Sonnabend 
  • Docents: Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Matilde Pelegrí, Inés Rosales, Rut Sonnabend.

Aquest curs va adreçat a tots aquells interessats en orientar-se dins la complexitat que  ens plantegen els subjectes transexuals i transgènere, per tal de poder adoptar una posició que permeti des de la psicoanàlisi donar respostes el més aclaridores possibles.

Des de sempre han existit subjectes amb la vivència de que la seva identitat sexual no coincidia amb el seu sexe anatòmic. Però, els avenços de la medicina, amb les seves possibilitats de modificar els cossos mitjançant la cirurgia i l’hormonació, obriren per a aquests subjectes una nova oferta, la qual semblava la solució ideal a la seva problemàtica: tenir el cos desitjat. Paral·lelament, la psiquiatria els diagnosticava com “Trastorn d’identitat de gènere” i això comportava el pas per les valoracions i seguiments psiquiàtrics com a condició per a accedir a l’atenció mèdica abans esmentada i també per a dur a terme la modificació jurídica del seu nom, adequant-lo a la seva nova identitat de gènere. D’altra banda, en els darrers temps, la infància, també ha entrat a ser contemplada sota els mateixos paràmetres. Però, a les darreres dècades, diversos moviments reivindicatius d’alliberament (LGTBI) comencen a denunciar la patologització d’allò “trans” i la seva monopolització mèdica, així com l’empenta a restar necessàriament enquadrats en un binarisme sexual: home o dona. I un dels fruits d’aquesta lluita és que, recentment, s’ha aconseguit la seva despatologització.

La psicoanàlisi entén que la sexualitat humana es configura d’una forma complexa, pel fet d’ésser subjectes marcats per la peculiaritat humana del llenguatge i l’inconscient, el que comporta l’exili de l’instint i, en conseqüència, altra manera d’entendre el que suposa l’anatomia i el pes del gènere, segons les identificacions, així com les modalitats de satisfacció sexual especifiques per a cadascú. És des d’aquesta comprensió que valorem es pot escoltar a cada subjecte donant-li el temps de poder esbrinar la seva cruïlla simptomàtica personal, abans de prendre decisions que poden implicar riscos innecessaris per al seu cos i el seu equilibri psíquic.