CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT

El nostre centre cumpleix totes les mesures recomenades per a la prevenció de la COVID19

Emplenar el formulari de sol·licitud d’inscripció que trobareu més abaix. També podeu imprimir-la i enviar-la per correu o deixar-la personalment a la secretaria d’ACCEP.

Una vegada confirmada la inscripció i abans de començar el curs s’abonaran els drets de matricula. La modalitat d’inscripció podrà ser per unitats o global.

– Es donarà un Certificat d’Assistència als participants que assisteixin a un 75% de cada curs i/o seminari.

– Es donarà un Certificat d’Aprofitament  als  participants que realitzin un treball de recerca amb acompanyament d’un tutor.

Aquests cursos de Formació Permanent estan dirigits a totes aquelles persones interessades en la formació psicoanalítica, s’inscriguin o no en el Màster.

Nota important: encara que no es tingui intenció de completar el Màster, els interessats poden inscriure’s igualment en qualsevol dels cursos del Màster que desitgin. 

La Formació Permanent també s’imparteix en versió online. Les classes se segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial.

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)

Per a informació més detallada, comuniqui’s amb la secretaria d’ACCEP:

  • Presencialment de dilluns a dijous de 17:00 a 21:00 i divendres de 17:00 a 20h a Sant Antoni Maria Claret 25, baixos, 1º – 08037 Barcelona
  • Per telèfon al +34 934 10 83 17
  • Vía email a info@accep.org
  • Utilitzant el formulari de “Contacte

Sol·liciti informació sobre el Màster en teoria i pràctica psicoanalítica i el Diploma de psicoterapeuta acreditat per la FEAP.

FORMULARI d’INSCRIPCIÓ Als CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT

Nota important: Per aquests cursos, acompanyi el formulari d’inscripció amb una còpia del resguard de transferencia bancària (demaneu-la seguint els canals que s’indiquen més amunt).
Consulti altres modalitats de pagament info@accep.org
En cas de devolució de matrícula –abans de l’inici del curs, no després- es retindrà un 15% per despeses de gestió

    (*) Camps obligatoris