Lacan i el retorn a Freud

  • Del 28 de febrer de 2023 al 13 de juny de 2023
  • 8 sessions de 2 hores c/u = 16 hores
  • Dimarts, 19:30 a 21:30h
  • Coordinació: Ana Martínez
  • Docents: Mª Inés Rosers, Ma Rosa Roca, Roser Casalprim, Manuel Baldiz, Xavier Campamà

Lacan representa un pas excepcional en la història de la psicoanàlisi, atès que posa en evidència el procés de lliscament progressiu de la teoria i pràctica psicoanalítiques cap a la psicologia, més confortable i assequible, que es va donar a nivell de gran part dels analistes postfreudians. Això es va produir no tant per raons de mala fe, ni per incapacitat dels analistes, sinó més aviat per la dificultat intrínseca que suposa sostenir l’ètica i el discurs propis de la psicoanàlisi.

En conseqüència Lacan es proposa restaurar l’essència de la psicoanàlisi, per això genera una ensenyança pròpia, on primerament revisarà els conceptes freudians per retornar-los el seu sentit més analític i després generarà aportacions noves, de collita pròpia, per fer avançar la psicoanàlisi més enllà de Freud. Sobre aquesta ensenyança, a més, hi recolzarà una Escola de psicoanàlisis, 1964, que inaugurarà precisament sota la consigna de “retorn a Freud”.

En aquest curs ens proposam transmetre als interessats unes primeres nocions del que suposa l’aportació lacaniana a la psicoanàlisi, per tal que puguin situar l’abast d’aquesta aportació.