Back

ENSENYAMENT DE J. LACAN

Les perversions i les parafilias

  • Del 19 d’octubre de 2021 al 18 de juny de 2022
  • 17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores.
  • Dimarts de 19:30 a 21:30
  • Coordinació: Clotilde Pascual
  • Docents: Carmen Lafuente, Sergi Vilardell, Josep Monseny, Clotilde Pascual, Mª Inés Rosales

Prenent com a eix de treball el tema de les perversions i les parafilias, s’estudiarà la posició del nen enfront de la perversió, el polimorfisme sexual de la qual constitueix la seva manera d’entrada en la sexualitat. S’examinaran el fetitxisme i la fòbia a través dels casos de Juanito de Freud i Arpad de Ferenczi que serviran d’il·lustració clínica.

La sexualitat femenina i la seva relació o no amb la perversió tindrà un lloc destacat en aquest curs ja que l’homosexualitat femenina i l’anomenat masoquisme femení, així com la relació mare-fill, plantegen la pregunta de l’existència de la perversió femenina i la interrogació sobre el gaudi Altre.

Un bloc estarà dedicat a l’estudi dels trets de perversió entesos com a fenòmens transclínicos que es poden trobar en diverses estructures. La neurosi obsessiva i l’anàlisi del cas Schreber permetran analitzar la funció del tret pervers en la clínica diferencial.

Finalment, s’abordarà l’estudi de la perversió organitzada com una estructura en si mateixa. La perversió es revela com un muntatge lògic i estructurat de la relació del subjecte amb el gaudi. El treball de Lacan sobre Sade i l’obra de Sacher- Masoch serviran de punts de referència per a aquest estudi.

Continguts

Bloc 1- El nen i la perversió

Bloc 2. Sexualitat femenina i perversió

Bloc 3. Trets de perversió en les estructures clíniques

Bloc 4: Interrogació de l’estructura perversa