Back

Els afectes en psicoanálisis

  • Del 26 d’octubre de 2021 al 21 de juny de 2022
  • 16 classes de 2 hores cadascuna = 32 hores.
  • Dimarts de 19:30 a 21:30
  • Coordinació: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente.
  • Docents: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente, Rut Sonnabend, Ramon Miralpeix, X. Campamà

Aquest curs es proposa desenvolupar el lloc que tenen els afectes en la clínica i en l’experiència analítica i el crèdit que podem atorgar-los.

Des de Freud sabem que l’afecte mai és inconscient. El que trobem en l’inconscient i que es reprimeix, és la idea, la representació que ho acompanya. L’afecte, que incideix en el cos, és parent del semblant, i per tant pot enganyar. Però, encara que l’afecte no és la veritat d’entrada, li ho pot interrogar implicant el significant i establint un efecte de veritat ja que aquesta té una estructura de ficció.

A Lacan se li atribueix no ocupar-se de les qüestions afectives i limitar la seva concepció de la psicoanàlisi al simbòlic. No obstant això, Lacan no va descurar aquest aspecte de la vida humana, però el va vincular al llenguatge i al subjecte, fent-lo més pròxim de l’ètica que de la psicofisiològica. A més, va concedir a un afecte, l’angoixa, la capacitat de no enganyar per ser l’únic que dóna compte del que escapa al simbòlic, és a dir, el real.

No va desatendre Lacan a altres afectes com la tristesa, l’entusiasme, l’alegria, l’amor, l’odi, la culpabilitat, el racisme, el temor, que va emmarcar en les coordenades de l’inconscient i el llenguatge i sobre els que trobem al llarg de la seva obra interessants aportacions en relació a les estructures clíniques, a l’experiència analítica i a la seva finalització.

Un lloc destacat en aquest curs tindran el concepte de lalangue , els seus afectes i els seus efectes així com els afectes enigmàtics del final d’anàlisi, restes de fora mida, de l’inconscient Real, qüestions que Lacan desplega en l’última part del seu ensenyament, i als quals el psicoanalista ha de concedir un lloc en la seva formació i en la seva pràctica.

Al llarg d’aquest Àrea de Conceptes Teòrics, mitjançant la lectura del text de Colette Soler, “Els afectes lacanians” juntament amb altres textos complementaris als temes a tractar, anirem situant els afectes en la teoria i la pràctica psicoanalítica.