L’Inconscient és de Lacan 

2º CICLE Lectura en “après-coup” de la noció d’inconscient en Lacan

  • Del 13 d’octubre de 2020 al 15 de juny de 2021
  • 16 classes de 2 hores cadascuna = 32 hores.
  • Dimarts de 19:30 a 21:30
  • Coordinació: Josep Monseny i Ramon Miralpeix
  • Docents: Ana Martínez, Ramon Miralpeix, Josep Monseny 
  • Docents convidats: Rithée Cevasco, Bernard Nominé

Seguint en l’estudi de l’inconscient, prosseguirem els treballs realitzats el curs anterior en l’elucidació el concepte d’inconscient. Aquesta perseverança en el tema s’explica perquè l’inconscient és el tret diferencial de la psicoanàlisi, davant de qualsevol psicologia, ciència o filosofia. I és la raó primordial de la praxi psicoanalítica així com de la relació tensa de la psicoanàlisi amb els altres discursos, i com la reacció d’estranyesa freqüent en els subjectes quan encaren la seva trobada amb un discurs que els confronta amb el fet que en ells i, més enllà del saber del seu jo, un lot de saber que sap sense adonar-se’n, aquest saber que treu el nas en els somnis, en certs símptomes, en certes conductes i també en certes experiències d’intuïció, “endevinació del pensament”, poesia, art…

El curs no és una prolongació lineal, és una “segona volta” que ens sembla no només necessària sinó recomanable. Lacan ens va fer sensibles a l’idea que el simbòlic no entra en el real d’una vegada per totes, més aviat hi ha un procés de progrés més semblant a l’espiral que a la il·lusió de progrés que genera la línia recta. Per desenvolupar el nostre programa de treball, puntuarem els successius girs formals que, en el seu ensenyament, Lacan va donant a l’estructura per atorgar a l’inconscient l’estatut lògic i real que l’experiència de l’anàlisi ens fa encarar. Fins a arribar a el punt on afirmarà: “l’inconscient és de Lacan”, Freud mai el va assolir, sempre va quedar-se al seu costat a causa de la seva teoria de la representació. No és un descrèdit, ja que Lacan sempre va saber que, sense Freud i molts dels analistes que van succeir-lo, ell no hagués pogut progressar fins a aquesta formalització actual de l’”inconscient real” que orientarà aquesta segona volta.