Back

Abordatges terapèutics a Salut Mental

Es tracta d’un curs d’utilitat pràctica per a tots aquells professionals que treballen d’una manera o altra en el marc de la salut mental i als quals el model assistencial exclusivament medicamentós o adaptatiu no els és suficient per orientar la seva pràctica diària, que resulta sens dubte beneficiada per nocions com: el treball de la demanda, l’atenció via on-line, les nocions de desencadenament i suplència, la medicació en el marc d’una estratègia global del tractament i en sinergia amb els fins de rehabilitació subjectiva, la noció d’assumpció del pacient, del sosteniment de la continuïtat del tractament, del cribratge d’aquells casos que es poden beneficiar de tractament psicoterapèutic individual o en grup, etc.

Dirigit a: psiquiatres, psicoanalistes, psicòlegs/òlogues, psicopedagogs/gues, educadors/es, treballadors/es socials, infermeres/es, cuidadors/es ia tots aquells que s’interessin per la salut mental.

Objectius

No només potenciar les seves eines com a professionals, sinó preparar-los en tant que són el recurs principal en l’abordatge d’una de les tasques més difícils que hi ha: acollir i tractar el malestar i el patiment dels subjectes.

Per això, cal cuidar el seu “ben estar” de manera que el desig no s’extingeixi i la satisfacció segueixi alimentant-ne la motivació.

 • Del 26 d’octubre de 2023 al 20 de juny de 2024
 • 15 classes de 2 hores c/u = 30 hores repartides en 2 mòduls que es poden fer separadament (Mòdul 1: 7 sessions, Mòdul 2: 8 sessions)
 • Dijous quinzenal, 19:30h a 21:30h
 • Coordinen: Josep Monseny, Adriana Ferrari i Gabriela Bellantonio
 • Docents: Josep Monseny, Inés Rosales, Clotilde Pascual, Gabriela Bellantonio, Laura Abadía, Josep Moya, Jaky Ariztia, Adriana Ferrari, Ana Martínez, Conxita Iborra, Enric Font, Valeria Ferreira, Daniela Aparicio, Sergi Vilardell, Ricard Giménez

Les sessions tindran un doble enfocament: d’una banda, l’explicació del tema pròpiament dit i de l’altra, la referència a l’experiència clínica del docent. Tots els docents del curs han treballat o treballen al camp de la Salut mental i han contribuït al seu desenvolupament.

Primer mòdul, aquí ens centrarem en l’estudi de les diferents estructures clíniques i els dispositius assistencials en què necessiten ser ateses, segons la idea que els dispositius assistencials són el resultat d’una doble influència: la ideologia que sustenta aquests models i que evoluciona al llarg de la història, i l’efecte que tenen les diferents estructures clíniques en la configuració dels recursos.

Segon mòdul, aquí ens hem centrat en aquells quadres patològics que estan en clar ascens en la nostra actualitat – encara que no són forçosament nous, fins i tot si porten noms diferents – quadres que a més són viscuts com a especialment representatius del malestar de la nostra època. Potser l’única excepció és la novetat absoluta que suposa l’aparició de problemes resultants de la puixança que tenen avui a l’educació i a la vida social els mitjans digitals, des de l’addicció, a l’alteració dels hàbits d’atenció, capacitat d’espera, concentració, així com de lectura comprensiva i de raonament.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

  M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa

  Recursos/Metodologia

  Es privilegiarà el treball de construcció de casos i destabliment destratègies terapèutiques, així com latenció permanent a la dinàmica dequips i de les institucions, la noció de supervisió tant clínica, com de situacions complexes i de la dinàmica dequip, amb el per superar les fragmentacions, angoixes i burn out que el treball amb els pacients greus comporta, per permetre que el propi “equip” esdevingui un factor terapèutic.

  La construcció de casos. No només entesos com a malestar d’un subjecte, sinó també com a situació col·lectiva de l’individu, de la família i del grup, tenint en compte que el treball de la dinàmica de l’equip permet reconduir situacions d’estrès, conflicte i fatiga.

  En coordinació, el treball en equip pot ser el factor terapèutic més eficaç: cansa menys i en dóna moltes satisfaccions.

  El recurs a lús dels media es desenvoluparà paral·lelament responent a les necessitats duna pedagogia interactiva.

  Algunes classes seran meitat teòriques i meitat de casos pràctics.

  Professorat

  Els professors, al llarg de l’exposició dels seus temes, faran referència a la seva pròpia experiència de treball institucional a hospitals psiquiàtrics, hospitals universitaris, hospitals generals, hospitals pediàtrics, Capip, Cdiap, Centres de dia, Centres de tractament de les toxicomanies, EAP, Cretdic, etc, així com a la seva participació en els Moviments de reforma de la Psiquiatria i de la Salut Mental, atenció a les dones, atenció via online i la seva pràctica clínica a la neurosi, la psicosi, i altres quadres clínics.

  INSCRIPCIONS

  Nota important: Un cop rebut el formulari es facilitaran instruccions per a fer el pagament

   (*) Camps obligatoris


   En cas de devolució de matrícula – abans del començament de curs, no després – es retindrà un 20% per despeses de gestió (més 100€ en cas d'inscripció des de l'estranger). Un cop rebut el formulari es facilitaran instruccions per a fer el pagament.   ACCEP. Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi, amb G61965273, informa als interessats en qualsevol de les nostres activitats i formació, que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió de les sol·licituds d'informació dirigides a la entitat.
   Aquests interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, etc de les seves dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 25, baixos, 08025 Barcelona o mitjançant info@accep.org . Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades adreceu-vos a info@accep.org