Back

Des del curs 2008-09 ACCEP ha endegat un programa específic de formació de psicoterapeutes psicoanalítics adaptat als requisits de la secció de psicoteràpia psicoanalítica de la FEAP. Està distribuït en tres mòduls que es poden fer en tres cursos o més i en el que es fonamenten les bases teòriques i clíniques d’una formació en psicoanàlisi.

Matrícula oberta. Versió presencial i online.

Objectius

Oferir a l’estudiant en formació un coneixement dels principals conceptes i teories que conformen el cos de la psicoanàlisi, així com atorgar els instruments i tècniques imprescindibles per a l’exercici de la teràpia psicoanalítica per a aquells que, a més a més, compleixin amb la indefugible condició de ser psicoanalitzants o eventualment haver completat una anàlisi anterior.

Tutories i Pràctiques

 • Per a complir amb aquestes finalitats, els alumnes disposen d’un tutor que duu a terme un seguiment individualitzat del procés pedagògic, i també de supervisions clíniques individuals i grupals. ACCEP facilita la realització de pràctiques en diferents institucions de Salut Mental amb les quals estableix convenis.

 • ACCEP disposa d’un Centre Assistencial de Pràctica Clínica per als alumnes del Màster que els permet iniciar-se en la pràctica psicoterapèutica, convenientment supervisats a nivell individual per psicoanalistes docents d’ACCEP. Tindran accés al mateix els alumnes que hagin cursat almenys un 50% de l’ensenyament del Màster i que hagin estat avaluats per la Comissió d’Admissió.

Com funciona el Màster?

Es tracte d’una formació de 600 hores/crèdits en total distribuïdes de la següent manera:

 • 400 hores es dediquen a 3 cursos troncals
 • 200 hores són per a cursos de lliure elecció, a triar dins l’oferta de la Formació Continuada d’ACCEP

Aquesta totalitat de 600 hores/crèdits tanmateix es reparteixen en 3 mòduls (M1, M2 i M3) impartint-se un cada curs lectiu (d’octubre a juny). D’aquesta manera, el Màster resulta ser rotatori, donant-se un terç de les 600 hores cada curs.

Algú es pot demanar com un alumne pot començar aquesta formació al llarg d’un curs acadèmic en el que s’imparteix el mòdul M2 o el M3. Bé, això és possible per la pròpia natura del que aquí s’ensenya: la Psicoanàlisi.

L’ensenyança de la Psicoanàlisi, no és ni te perquè ésser linial ni cronològica, donat que la Psicoanàlisi i el propi inconscient, del qual la psicoanàlisi se n’ocupa, no són linials. D’aquesta manera, tots els conceptes estan íntimament vinculats, per la qual cosa una certa repetició dels mateixos és absolutament imprescindible i, en conseqüència, garantida.

Aclarim que tampoc és obligatori l’inscriure’s en el mòdul complet, sinó que cadascú pot triar els cursos als que cada any pugui respondre, d’acord a la seva disponibilitat horària o econòmica.

MÒDUL 1 (M1)

 • Inici: Octubre 2023
 • Durada: d’octubre a juny (140 horas)
 • Versió online y presencial

MÒDUL 2 (M2)

 • Inici: Octubre 2024
 • Durada: d’octubre a juny (140 horas)
 • Versió online y presencial

MÒDUL 3 (M3)

 • Inici: Octubre 2025
 • Durada: d’octubre a juny (140 horas)
 • Versió online y presencial

A qui s’adreça i quins són els requisits

En aquest punt es pot fer la següent distinció:

 • Si tan sols es tracte de realitzar el Màster, sense intenció de sol•licitar posteriorment el diploma de Psicoterapeuta psicoanalític atorgat per la FEAP, aquest va adreçat a totes les persones interessades a l’estudi de la Psicoanàlisi, tant en els seus aspectes teòrics com clínics; per la qual cosa només es requereix realitzar una entrevista amb un dels docents del Màster i membre de la Comissió d’Estudis d’ACCEP.
 • Si en finalitzar el Màster es vol sol•licitar i obtenir el diploma atorgat per la FEAP, indiquem alguns dels requisits per a tal fi, continguts als Estatuts de l’esmentada institució:
  • Estar en possessió d’una formación acord amb els requisits de l’artículo 21 de la FEAP. Consulteu l’article aquí.
  • Entrar a formar part de l’associació federada a la FEAP (en el nostre cas a ACCEP, com a membre col•laborador)
  • Ser psicoanalitzant o eventualment haver completat una anàlisi anterior
  • Haver tractat com a mínim a dos pacients en psicoteràpia psicoanalítica
  • Haver realitzat pràctiques institucionals ( aquestes pràctiques poden ser, o bé les que aporta ACCEP o bé altres pràctiques realitzades per l’alumne o treballs clínics institucionals actuals o passats, que ACCEP podria convalidar. Prèvia acreditació)
 • El diploma acreditatiu del Màster com a tal (l’otorgat per ACCEP), s’obté si l’alumne ha complert amb aquests requisits:
  • Haver assistit a un mínim del 75% de les classes de tots els cursos
  • Haver realitzat 3 treballs escrits (un per cada any del màster, amb independència del temps que cada alumne necessiti per acabar aquests estudis). Els treballs seran orientats per un tutor docent.

Isabel García – Curs 2017-2020

"ACCEP t'ofereix la flexibilitat amb què he pogut completar, al meu ritme, la formació integral d'alta qualitat que prepara per exercir com a psicoterapeuta.

Les pràctiques reals (al CDIAP de Mollet he pogut treballar al costat d'excel·lents professionals), l'acompanyament d'un tutor personal, la iniciació amb els primers pacients i la supervisió de casos contribuiran a consolidar la vostra confiança.

ACCEP és un lloc de trobada, intercanvi. ACCEP fa llaç social."

Preguntes freqüents

No és necessari. Tot això fa que els cursos resultin molt interessants en tant que, sent heterogenis inicialment, part d’aquesta diferència es va perdent a la fi i a mesura que els alumnes van apropiant-se dels conceptes.

Si bé Catalunya te el català com a llengua pròpia i cooficial amb el castellà, les nostres classes es dicten en aquesta darrera llengua per tal de facilitar la comprensió als nouvinguts al nostre país, tant pels provinents d’altres llocs d’Espanya com d’altres estats.

Seguint els ensenyaments de Freud i de Lacan, a què ACCEP adhereix, només esdevé analista a través d’una psicoanàlisi personal conclosa i en relació amb una escola de psicoanàlisi (que en el nostre cas és l’Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià (IF-EPFCL) d’on s’obté la corresponent garantia, a més d’haver realitzat la persona la formació adequada a la teoria ia la clínica psicoanalítica, per tant, el nostre Màster contribueix a aquesta formació, però ni ACCEP ni FEAP poden dispensar cap garantia ni nomenament com a psicoanalista a aquells que ha diplomat, en tot cas, qui hagi emplenat tot allò assenyalat aquí en un altre subtítol (referit a les condicions de FEAP) podrà considerar-se un psicoterapeuta d’orientació psicoanalítica.

Podeu consultar aquí el “Document Marc de Consens per a l’Acreditació de Psicoterapeutes” subscrit per FEAP (Federació espanyola de psicoterapeutes), FEATF (Federació espanyola d’associacions de Teràpia Familiar) i AEN (associació de Neuropsiquiatria)

A continuació es poden consultar les matèries troncals i els corresponents programes que componen cadascun dels tres mòduls que conformen el Màster.

El Màster aporta als alumnes inscrits que així ho desitgen i sol•liciten, la possibilitat de realitzar pràctiques clíniques en diferents institucions de salut mental, públiques, privades o concertades, les quals ofereixen a ACCEP places per als seus estudiants. Tanmateix, el Màster disposa d’un centre propi d’atenció a pacients –Centre Assistencial de Pràctica Clínica- a on els participants que així ho sol•liciten i compleixen una sèrie de requisist, poden començar a exercir de psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica, rigorosament supervisats pels psicoanalistes docents.

El Màster també s’imparteix en versió online. Les classes es segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial. Les tutories es coordinen directament entre tutor i alumne i es realitzen igualment via online.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

  M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa