Des del curs 2008-09 ACCEP ha endegat un programa específic de formació de psicoterapeutes psicoanalítics adaptat als requisits de la secció de psicoteràpia psicoanalítica de la FEAP. Està distribuït en tres mòduls que es poden fer en tres cursos o més i en el que es fonamenten les bases teòriques i clíniques d’una formació en psicoanàlisi.

Matrícula oberta. Versió presencial i online.

Objectius

Oferir a l’estudiant en formació un coneixement dels principals conceptes i teories que conformen el cos de la psicoanàlisi, així com atorgar els instruments i tècniques imprescindibles per a l’exercici de la teràpia psicoanalítica per a aquells que, a més a més, compleixin amb la indefugible condició de ser psicoanalitzants o eventualment haver completat una anàlisi anterior.

Per complir amb aquestes finalitats, els alumnes disposen d’un tutor que duu a terme un seguiment individualitzat del procés pedagògic, i també de supervisions clíniques individuals i grupals. ACCEP facilita la realització de pràctiques en diferents institucions de Salut Mental amb les quals estableix convenis.

ACCEP disposa d’un Centre Assistencial de Pràctica Clínica per als alumnes del Màster que els permet iniciar-se en la pràctica psicoterapèutica, convenientment supervisats a nivell individual per psicoanalistes docents d’ACCEP. Tindran accés al mateix els alumnes que hagin cursat almenys un 50% de l’ensenyament del Màster i que hagin estat avaluats per la Comissió d’Admissió.

Com funciona el Màster?

Es tracte d’una formació de 600 hores/crèdits en total distribuïdes de la següent manera:

 • 400 hores es dediquen a 3 cursos troncals
 • 200 hores són per a cursos de lliure elecció, a triar dins l’oferta de la Formació Continuada d’ACCEP

Aquesta totalitat de 600 hores/crèdits tanmateix es reparteixen en 3 mòduls (M1, M2 i M3) impartint-se un cada curs lectiu (d’octubre a juny). D’aquesta manera, el Màster resulta ser rotatori, donant-se un terç de les 600 hores cada curs.

Algú es pot demanar com un alumne pot començar aquesta formació al llarg d’un curs acadèmic en el que s’imparteix el mòdul M2 o el M3. Bé, això és possible per la pròpia natura del que aquí s’ensenya: la Psicoanàlisi.

L’ensenyança de la Psicoanàlisi, no és ni te perquè ésser linial ni cronològica, donat que la Psicoanàlisi i el propi inconscient, del qual la psicoanàlisi se n’ocupa, no són linials. D’aquesta manera, tots els conceptes estan íntimament vinculats, per la qual cosa una certa repetició dels mateixos és absolutament imprescindible i, en conseqüència, garantida.

Aclarim que tampoc és obligatori l’inscriure’s en el mòdul complet, sinó que cadascú pot triar els cursos als que cada any pugui respondre, d’acord a la seva disponibilitat horària o econòmica.

El Màster també s’imparteix en versió online. Les classes es segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial. Les tutories es coordinen directament entre tutor i alumne i es realitzen igualment via online.

També se’ns demana si cal tenir coneixements previs de Psicoanàlisi per tal de poder realitzar i aprofitar el Màster; la nostra resposta és que no és necessari. Tot això fa que els cursos resultin molt interessants en tant que, sent heterogenis inicialment, part d’aquesta diferència es va perdent a la fi i a mesura que els alumnes van apropiant-se dels conceptes.

Sobre la formació pràctica clínica

El Màster aporta als alumnes inscrits que així ho desitgen i sol•liciten, la possibilitat de realitzar pràctiques clíniques en diferents institucions de salut mental, públiques, privades o concertades, les quals ofereixen a ACCEP places per als seus estudiants. Tanmateix, el Màster disposa d’un centre propi d’atenció a pacients –Centre Assistencial de Pràctica Clínica- a on els participants que així ho sol•liciten i compleixen una sèrie de requisist, poden començar a exercir de psicoterapeutes d’orientació psicoanalítica, rigorosament supervisats pels psicoanalistes docents.

A qui s’adreça el Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítiques i quins són els requisits per a cursar-lo i obtenir en finalitzar-lo el corresponent diploma?

En aquest punt es pot fer la següent distinció:

 • Si tan sols es tracte de realitzar el Màster, sense intenció de sol•licitar posteriorment el diploma de Psicoterapeuta psicoanalític atorgat per la FEAP, aquest va adreçat a totes les persones interessades a l’estudi de la Psicoanàlisi, tant en els seus aspectes teòrics com clínics; per la qual cosa només es requereix realitzar una entrevista amb un dels docents del Màster i membre de la Comissió d’Estudis d’ACCEP.
 • Si en finalitzar el Màster es vol sol•licitar i obtenir el diploma atorgat per la FEAP, indiquem alguns dels requisits per a tal fi, continguts als Estatuts de l’esmentada institució:
  • Entrar a formar part de l’associació federada a la FEAP (en el nostre cas a ACCEP, com a membre col•laborador)
  • Ser psicoanalitzant o eventualment haver completat una anàlisi anterior
  • Haver tractat com a mínim a dos pacients en psicoteràpia psicoanalítica
  • Haver realitzat pràctiques institucionals ( aquestes pràctiques poden ser, o bé les que aporta ACCEP o bé altres pràctiques realitzades per l’alumne o treballs clínics institucionals actuals o passats, que ACCEP podria convalidar. Prèvia acreditació)
 • El diploma acreditatiu del Màster com a tal (l’otorgat per ACCEP), s’obté si l’alumne ha complert amb aquests requisits:
  • Haver assistit a un mínim del 75% de les classes de tots els cursos
  • Haver realitzat 3 treballs escrits (un per cada any del màster, amb independència del temps que cada alumne necessiti per acabar aquests estudis). Els treballs seran orientats per un tutor docent.

En quin idioma es dicten les classes del Màster?

Si bé Catalunya te el català com a llengua pròpia i cooficial amb el castellà, les nostres classes es dicten en aquesta darrera llengua per tal de facilitar la comprensió als nouvinguts al nostre país, tant pels provinents d’altres llocs d’Espanya com d’altres estats.

Qui completa el Màster, realitza les pràctiques i és reconegut com Psicoterapeuta –Secció de Psicoanàlisi per la FEAP- Esdevé per això psicoanalista?

A continuació es poden consultar les matèries troncals i els seus corresponents programes que configuren cadascú dels tres mòduls que conformen el Màster.


Mòdul impartit el curs 2022 – 23 : M3

(M1) – MÀSTER EN TEORÍA I PRÀCTICA PSICOANALÍTICA

 • Propera edició: octubre 2023.

(M2) – MÀSTER EN TEORÍA I PRÀCTICA PSICOANALÍTICA

 • Propera edició: octubre 2024.

(M3) – MÀSTER EN TEORÍA I PRÀCTICA PSICOANALÍTICA

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)


L’OPINIÓ DELS NOSTRES ALUMNES

“En el meu recorregut per ACCEP he tingut el plaer de trobar-me amb un equip de docents molt propers a l’alumnat. L’excel·lent formació teòrica i clínica queda reflectida en la dinàmica de les classes.

A més, la institució disposa de formidables centres per a realitzar les pràctiques. Personalment he estat en tres d’ells: el CDIAP de Mollet, el Centre de dia l’Alba i el CSMIJ de Nou Barris. El pas per aquests centres, juntament amb el meu anàlisi personal, m’ha impulsat a iniciar-me en la clínica com a psicoterapeuta, atès que ACCEP disposa d’un Centre Assistencial on realitzar aquesta tasca i això m’ha ofert la possibilitat de extrapolar-fora de la institució.”

Montse Naranjo R. – Curs 2017-2020

“Era l’any 2015 a Barcelona i després d’homologar el títol de “Llicenciada en Psicologia” volia continuar la meva formació en Psicoanàlisi.

Els professors de ACCEP no només són excel·lents mestres, persones qualificades amb molt coneixement i didàctica, sinó que transmeten una cosa que no es pot explicar amb paraules, transmeten ni més ni menys desig. També, i no menys important, em vaig trobar amb un grup de persones excepcionals i vaig fer grans amics als que estimo amb tot cor i que encara avui m’acompanyen en aquest transcórrer de vida.

Per aquests motius no tinc més que paraules d’agraïment a la institució i als que la componen. Per molts anys més a la meva tan estimada ACCEP. “

Victoria Volpe – Curs 2015-2018

Veure totes les opinions aquí.