Back

Aquest curs forma part del M1 del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que té l’inici al setembre de 2026. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

Abordatges terapèutics a Salut Mental

 • Del 26 d’octubre de 2023 al 20 de juny de 2024
 • 15 classes teòriques de 2 hores c/u = 30 hores repartides en dos Mòduls que es poden cursar separadament (Mòdul 1: 7 sessions, Mòdul 2: 8 sessions)
 • Dijous quinzenal, 19:30h a 21:30h
 • Coordinació: Josep Monseny, Adriana Ferrari i Gabriela Bellantonio
 • Docents: Josep Monseny, Inés Rosales, Clotilde Pascual, Gabriela Bellantonio, Laura Abadía, Josep Moya, Jaky Ariztia Jaldin, Adriana Ferrari, Ana Martínez, Conxita Iborra, Enric Font, Valeria Ferreira, Daniela Aparicio, Sergi Vilardell, Ricard Giménez.

Aquest curs és el segon que ACCEP imparteix sobre la pràctica al camp de la Salut Mental i té per objectiu proporcionar eines d’utilitat per a tots aquells professionals que inscriuen el seu treball en el marc de la Salut Mental, proporcionant-los recursos clínics útils, tant per als seus tasques quotidianes en el tractament amb els pacients, com per al disseny dels seus objectius terapèutics, i sent sempre respectuosos amb els principis de l’ètica psicoanalítica, que no és altra que mantenir l’ésser humà al centre de les nostres preocupacions.

Està dirigit a aquells professionals que optin per situar-se més enllà del model assistencial exclusivament medicamentós o adaptatiu, amb la finalitat de superar les fragmentacions, les angoixes i el esgotament que comporta el treball amb els pacients greus i permetre que el mateix equip esdevingui un factor terapèutic.

Les sessions tindran un doble enfocament: d’una banda, l’explicació del tema pròpiament dit i de l’altra, la referència a l’experiència clínica del docent. Tots els docents del curs han treballat o treballen al camp de la Salut mental i han contribuït al seu desenvolupament.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

  M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa

  Lola Andrade Olivié – Curs 2017-2020

  "El meu interès per la psicoanàlisi va començar fa molts anys alhora que iniciava la meva anàlisi personal, des de llavors he realitzat molts dels cursos de formació permanent que s'imparteixen a ACCEP.

  Al principi ho feia amb la intenció de completar i renovar la meva formació com a escriptora i filòloga, però de mica en mica vaig anar descobrint que la psicoanàlisi m'interessava d'una manera molt més profunda i em vaig matricular al Màster de Teoria i Pràctica Psicoanalítica.

  Aquesta elecció ha estat fonamental en molts sentits, cosa que va començar gairebé com una prova es va acabar convertint en una passió, cada curs del màster m'interessava més que l'anterior i des d'aquell moment es van obrir altres portes i altres desitjos molt més decidits com el desig de poder exercir jo mateixa com a terapeuta."