Aquest curs forma part del M1 del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que té l’inici al setembre de 2023. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

La construcció del nen com a subjecte. Punts de trobada entre la psicoanàlisi i la pedagogia

Aquest curs consta de classes teòriques i pràctiques.

  • Del 15 d’octubre de 2020 al 4 de març de 2021
  • 6 classes teòriques de 2 hores c/u = 12 hores
    • Dijous, 19:30h a 21:30h 
  • 3 classes pràctiques de 1,5 hores c/u = 4,5 hores
    • Dijous, 19:30 h a 21:00h
  • Coordinació: Jacqueline Ariztia.
  • Docents: Ana Martínez, Roser Casalprim, Josep Monseny, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, Jacqueline Ariztia.
  • Docents convidades: Àngels Petit, Raquel Jiménez, membres del FPB

El present curs obre un diàleg entre Psicoanàlisi i Pedagogia, per a la qual cosa ofereix sis classes teòriques en les quals s’abordaran els conceptes necessaris per a conèixer i entendre la manera en què la Psicoanàlisi s’acosta i treballa amb els nens i els adolescents, d’un en un, tenint en compte les seves particularitats, alhora que es fa càrrec dels seus adults de referència, pares, escoles, institucions.

A aquest efecte, es treballarà el concepte de nen des de la perspectiva psicoanalítica, la diferència entre la infància i l’infantil, les estructures clíniques, la forma de presentació del símptoma, el desig d’aprendre, la inhibició i l’angoixa en els escolars, la família, el seu paper i la seva demanda així com les demandes de les institucions.

A continuació tres classes pràctiques permetran transmetre des de l’experiència el treball amb nens, adolescents i les seves famílies, en diferents dispositius públics d’atenció.