Aquest curs forma part del M1 del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que té l’inici al setembre de 2023. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

Les psicosis

  • Del 6 d’octubre de 2020 al 22 de juny de 2021
  • 17 classes de 2 hores cadascuna  = 34 hores.
  • Dimarts de 19:30 a 21:30
  • Coordinació: Clotilde Pascual
  • Docents: Inés Rosales, Manuel Baldiz, Guilllem Pailhez, Sergi Vilardell, Clotilde Pascual

Les aportacions psicoanalítiques de Freud i de Lacan ens permetran reflexionar sobre la depressió, qualificada com la gran malaltia de la modernitat, en les seves diferents modalitats i presentacions simptomàtiques, així com sobre la mania i la malenconia, manifestacions extremes dels trastorns afectius.

La clínica psicoanalítica, molt especialment en el cas de les psicosis, es basa en les construccions psicopatològiques de la gran clínica psiquiàtrica tradicional. Els treballs dels primers psiquiatres que es van apropar a la psicosi, ens guiaran mitjançant la seva brillant capacitat descriptiva i classificatòria, a través de l’exuberant simptomatologia de l’esquizofrènia i la paranoia.

La psicoanàlisi d’avui s’enfronta amb l’anomenada patologia dual i els trastorns alimentaris, des d’una nova perspectiva, singular i no estandarditzada, la qual cosa permet un tractament d’aquesta clínica que va més enllà de la desintoxicació o de l’augment de pes com a resultat d’un abordatge merament conductual. 

La psicosi infantil i l’autisme, les psicosis no desencadenades, seran abordades mitjançant les últimes aportacions teòriques de Lacan sobre la clínica borromea i les suplències, que obren noves perspectives per al seu tractament psicoanalític.


Continguts

Bloc 1- Els Trastorns afectius

Bloc 2. L’Esquizofrènia i la paranoia

Bloc 3. Addiccions i Trastorns alimentaris a les Psicosis

Bloc 4. Problemes clínics per a la psicoanàlisi