Back

Aquest curs forma part del M1 del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que té l’inici al setembre de 2026. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

Les psicosis

 • Del 3 de octubre de 2023 al 28 de mayo de 2024
 • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
 • Dimarts quinzenal, 19:30h a 21:30h
 • Coordinació: Clotilde Pascual i Sergi Vilardell
 • Docents: Ma Inés Rosales, Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Sergi Vilardell, Clotilde Pascual

Les aportacions psicoanalítiques de Freud i de Lacan ens permetran reflexionar sobre la depressió, qualificada com la gran malaltia de la modernitat, en les diferents modalitats i presentacions simptomàtiques, així com sobre la mania i la malenconia, manifestacions extremes dels trastorns afectius.

La clínica psicoanalítica, molt especialment en el cas de la psicosi, es basa en les construccions psicopatològiques de la gran clínica psiquiàtrica tradicional. Els treballs dels primers psiquiatres que es van apropar a la psicosi ens guiaran mitjançant la seva brillant capacitat descriptiva i classificatòria, a través de l’exuberant simptomatologia de l’esquizofrènia i la paranoia.

La psicoanàlisi d’avui s’enfronta amb l’anomenada patologia dual i els trastorns alimentaris, des d’una nova perspectiva, singular i no estandarditzada, cosa que permet un tractament d’aquesta clínica que va més enllà de la desintoxicació o de l’augment de pes com a resultat d’un abordatge merament conductual.

La psicosi infantil i l’autisme, les psicosis no desencadenades, seran abordades mitjançant les darreres aportacions teòriques de Lacan sobre la clínica borromea i les suplències, que obren noves perspectives per al seu tractament psicoanalític.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

  M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa

  Pau Borrat Rivera – Curs 2017-2020

  "Més enllà d’una formació acadèmica excel·lent, els docents d’ACCEP han aconseguit despertar en mi un desig de saber sobre la psicoanàlisi i la psicopatologia que no havia trobat durant el meu pas per la universitat.

  Tant el màster com la formació permanent ofereixen un material que articula la teoria Freudiana i Lacaniana amb casos pràctics tant de la literatura psicoanalítica com de la clínica actual.

  Acabo el tercer any del màster amb un bagatge teòrico-clínic que em seria difícil trobar en un altre lloc. I a més a més, amb la creixent voluntat de seguir aprenent i formant-me en aquesta manera particular d’entendre la psique -però també el món- que és la psicoanàlisi."