Back

Jacques Lacan (1901 a 1981)

 • Del 9 d’octubre del 2024 a l’11 de juny del 2025
 • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
 • Dimecres quinzenal, 19:30 ha 21:30 h
 • Coordinació: Ana Martínez Westerhausen
 • Docents: Manuel Baldiz, Ana Martínez W., Rosa Roca, Rut Sonnabend

Durant d’aquest curs es presentarà una perspectiva global de l’ensenyament de Jacques Lacan (1901-1981), tractant de donar compte dels viratges clau que el puntuen.

Partirem de l’entrada de Lacan a la psicoanàlisi a través de la clínica de les psicosis i l’estadi del mirall. A continuació s’abordarà l’etapa en què Lacan emfatitza la primacia del significant en la subjectivitat i en la direcció de la cura, fase on es trobarà amb la dimensió de la falta, a partir de la qual desplega una teoria i una clínica centrades en la dialèctica del desig. El viratge següent ve donat per l’abordatge de la sexualitat, la pulsió, una via que desembocarà a l’invent de l’objecte a.

Finalment ens aturarem en les darreres elaboracions al voltant del Real i l’estudi dels finals d’anàlisi.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

  M'agradaria rebre més informació sobre la seva oferta formativa

  Lola Andrade Olivié – Curs 2017-2020

  "El meu interès per la psicoanàlisi va començar fa molts anys alhora que iniciava la meva anàlisi personal, des de llavors he realitzat molts dels cursos de formació permanent que s'imparteixen a ACCEP.

  Al principi ho feia amb la intenció de completar i renovar la meva formació com a escriptora i filòloga, però de mica en mica vaig anar descobrint que la psicoanàlisi m'interessava d'una manera molt més profunda i em vaig matricular al Màster de Teoria i Pràctica Psicoanalítica.

  Aquesta elecció ha estat fonamental en molts sentits, cosa que va començar gairebé com una prova es va acabar convertint en una passió, cada curs del màster m'interessava més que l'anterior i des d'aquell moment es van obrir altres portes i altres desitjos molt més decidits com el desig de poder exercir jo mateixa com a terapeuta."