Jacques Lacan (1901 a 1981)

  • Del 13 d’Octubre 2021 al 21 de juny 2022
  • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
  • Dimecres, 19:30h a 21:30h
  • Coordinació: Ana Martínez
  • Docents: Manuel Baldiz, Ana Martínez, Rosa Roca i Rut Sonnabend

Aquest any estudiarem l’obra de Jacques Lacan (1901-1981) tractant de presentar la construcció progressiva dels seus conceptes essencials.

Partirem de l’entrada de Lacan en la psicoanàlisi a través de la clínica de la psicosi i de la seva gran aportació de l’estadi del mirall. A continuació estudiarem l’etapa en la qual emfatitza la primacia del significant en la subjectivitat humana i en la direcció de la cura, i aquella altra en la qual es desprén més de Freud i ens brinda un dels seus majors invents: l’objecte “a”.

I finalment ens detindrem en les seves últimes elaboracions entorn del Real I els finals de les anàlisis.