Les perversions i les parafílies

  • Del 19 d’Octubre 2021 al 28 de juny 2022
  • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
  • Dimarts, 19:30h a 21:30h
  • Coordinació: Clotilde Pascual
  • Docents: Carmen Lafuente, Sergi Vilardell, Josep Monseny, Clotilde Pascual i Mª Inés Rosales

Prenent com a eix de treball el tema de les Perversions s’estudiarà la posició del nen enfront de la perversió, el polimorfisme sexual de la qual constitueix la seva manera d’entrada en la sexualitat. S’examinaran el fetitxisme i la fòbia per veure la posició del nen enfront de la castració i els casos “Juanito” de Freud i Arpad de Ferenczi serviran d’il•lustració clínica.

La sexualitat femenina i la seva relació amb la perversió tindrà un lloc destacat en aquest curs donat que l’homosexualitat femenina i l’anomenat masoquisme femení, així com la relació mare-fill, plantegen la pregunta de l’existència de la perversió femenina i la interrogació sobre el gaudi Altre.

Un bloc estarà dedicat a l’estudi dels trets de perversió entesos com a fenòmens transclínics que es poden trobar en diverses estructures. La neurosi obsessiva, l’homosexualitat de Schreber, i l’anàlisi d’un cas de psicosi, permetran analitzar la funció del tret pervers en la clínica diferencial.

Finalment s’abordarà l’estudi de la perversió organitzada com una estructura en si mateixa. La perversió es revela com un muntatge lògic i estructurat de la relació del subjecte amb el gaudi. El treball de Lacan sobre Sade i l’obra de L. Von Sacher serviran de punts de referència per a aquest estudi.