El diagnòstic diferencial, una eina de base

  • Del 7 d’Octubre 2021 al 9 de juny 2022
  • 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores
  • Dijous de 19:30h a 21:30h
  • Coordinació: Clotilde Pascual
  • Docents: Carmen Lafuente, Clotilde Pascual, Matilde Pelegrí, Mª Inés Rosales i Guillem Pailhez

Transmetre una Tècnica per a la teràpia d’orientació psicoanalítica, no serà aportar un conjunt de receptes, sinó més bé algunes eines per a poder fer front al cas per cas.

En aquest curs ens ocuparem de l’anomenat diagnòstic diferencial, tenint en compte que això que s’ha de diferenciar és de què pateix un subjecte, quina és la seva dolència; però sabent que la manera de diagnosticar de la psicoanàlisi és prou diferent d’altres menes de “classificació de les malalties mentals”. Així, no descriurem trastorns atomitzats i obtinguts des del mètode estadístic, sinó que abordarem el diagnòstic des de les diferents estructures clíniques, tenint present que el que diferencia els tipus de neurosis, les perversions o les psicosis, són les diferents formes de vincular-se el subjecte a l’Altre.

Mitjançant aquest estudi de la teoria i el constant exemple clínic, es tractarà d’esbrinar estratègies possibles per a abordar cada cas, segon la seva estructura.