Aquest curs forma part del M3 de el Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que donarà inici al setembre de 2022. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

Michael Balint, Françoise Dolto, Donald Winnicott, Rosine i Robert Lefort

  • 16 classes de 2 hores c/u = 32 hores
  • Dimecres, 19:30h a 21:30h
  • Coordinació: Rut Sonnabend
  • Docents: Xavier Campamà, Jose M. Franco Vicario (docente invitado), Ana Martínez, Matilde Pelegrí, Rut Sonnabend

Aquest curs està adreçat a l’estudi d’autors fonamentals a la història de la psicoanàlisi. Tots ells han realitzat importants aportacions a la teoria i a la pràctica clínica de la cura psicoanalítica, com són els casos de la teoria del self, del subjecte a l’espera, la diferenciació diagnòstica entre l’autisme i la psicosi infantil, l’especificitat de la cura amb infants o les diferents perspectives sobre la transferència. La teoria s’il•lustrarà amb exemples de casos clínics de la literatura psicoanalítica.