Aquest curs forma part del M3 de el Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica que donarà inici al setembre de 2022. La informació continguda en aquesta pàgina correspon a una edició anterior i s’actualitzarà en els propers mesos.

Les neurosis

  • 16 classes de 2 hores c/u = 32 hores
  • Dimarts , 19:30h a 21:30h
  • Coordinació: Carmen Lafuente y Clotilde Pascual
  • Docents: Carmen Lafuente, Clotilde Pascual y Josep Moya

Aquest curs impartirem el tercer dels tres mòduls previstos al Master, dedicats a les neurosis.

Hem triat el símptoma com fil conductor dels tres tipus de neurosi: histèrica, obsessiva i fòbica, donat que en les mateixes és on més clarament s’articula al sentit inconscient, com a metàfora d’una significació sexual reprimida, i com a forma de satisfacció sustitutiva, segons va destacar Freud.

A la histèria el símptoma generalment pren la forma de conversió corporal d’una representació psíquica inconciliable, el que li permet a Freud prendre-ho com model dels símptomes psíquics en general. Això ens permetrà pensar en les formes que prenen els símptomes corporals a l’actualitat, així com l’articulació entre histèria i feminitat.

A la neurosi obsessiva, el símptoma es manifiesta sobretot en el pensament en forma de dubtes i a la conducta com rituals i actes compulsius destinats a protegir al subjecte del seu desig. El retorn del gaudi en el símptoma obsessiu, que Freud desenvolupa a la segona tòpica, així com la relació amb el pare i el deuta, permetran desenvolupar l’abordatge psicoanalític d’aquest tipus de neurosi i les dificultats que comporta.

A la fòbia, el símptoma pren la forma d’un objecte exterior que protegeix al subjecte front l’angoixa i reforça la instància paterna debilitada. Les aportacions de Freud i de Lacan tindran un lloc destacat en aquest bloc, així com la clínica de les fòbies a la infància, motiu de freqüent demanda, de forma que l’anàlisi del cas Hans segueix sent una referència inesgotable.