Regresar

Benvolguts/es;

Des de l’Associació Catalana de Professionals de l’Atenció Precoç desitgem transmetre la nostra consternació i afligiment per les mesures exasperades que han hagut de prendre algunes famílies. Aquestes, davant l’assetjament, increpacions i diferents mostres de rebuig per part dels ciutadans, han optat per identificar-se amb peces distintives, per tal d’exercir el seu dret a l’excepcionalitat legal del confinament.

Tal com explicita la instrucció del BOE, Sec I. Núm. 76, pàg. 26311 del 20 de març, les persones amb discapacitat i amb alteracions conductuals, com per exemple persones amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista i conductes disruptives, que veuen agreujada la simptomatologia del quadre que presenten per la situació de confinament que recull l’estat d’alarma, disposen d’autorització legal per circular per les vies públiques amb un acompanyant, sempre que es respectin les mesures establertes per evitar el contagi i vagi acompanyat pel certificat de disminució o per la prescripció d’un facultatiu.

La nostra intencionalitat no és reprendre ni enjudiciar la llibertat i la determinació de cada família per establir les mesures que vegin necessàries per a preservar els drets dels seus infants, com ho és la recent iniciativa del distintiu blau. En tot cas, creiem que el que si que ens pertoca és denunciar i manifestar la nostra desaprovació enfront la manca de respecte, comprensió i insolidaritat d’alguns civils que acaben realitzant funcions que concerneixen exclusivament a les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Aquest fet està generant una vulneració dels drets dels infants i especialment, de la intimitat i del dret a la confidencialitat del seu diagnòstic. Desitgem que es preguin les mesures legals necessàries per evitar aquest tipus de conductes que fomenten l’estigmatització de les persones amb singularitats i necessitats particulars.

Atentament,
La Junta Directiva de l’ACAP

pdfComunicat_Junta_de_lACAP.pdf