Back

ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi) és una institució d’ensenyament, de clínica i transmissió de la psicoanàlisi. La tasca que es proposa és la de dispensar una docència en la seva doble vessant teòric i clínica orientada pels ensenyaments de S. Freud i J. Lacan.

S’inscriu dins el marc internacional de les Formacions Clíniques del Camp Lacanià que tenen com a objectiu dur a terme activitats d’ensenyança i formació en Psicoanàlisi i, més específicament, entre el col•lectiu de Formacions Clíniques a Espanya que constitueixen les següents institucions: ACCEP de Barcelona, CCM de Madrid, CCP-FCCL de València, FCG de Galícia, FCCL del País Basc, GEPAS d’Astúries, CCPT de Tarragona i SΨT de Tarragona.

Consulti el MAPA DEL CAMP LACANIÀ, una guia de l’entramat de les seves institucions.

Conjuntament amb les institucions esmentades, ACCEP organitza una Jornada conjunta que anunciarem ben aviat.

ACCEP facilita la realització de PRÀCTIQUES a diferents institucions i centres de salut mental amb els quals s’han establert convenis. ACCEP, a més a més, disposa d’un Centre Asistencial (CAPC) a on els alumnes del Màster realitzen les seves pràctiques en teràpia psicoanalítica.

ACCEP, com a membre de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP) facilita als seus alumnes del Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítica l’obtenció del Diploma de Psicoterapeuta acreditat per la Secció de Psicoanàlisi de la FEAP.