Back

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ AL MÀSTER

La formació per a l’obtenció del Diploma de Psicoterapeuta, Secció de psicoanàlisi de la FEAP comporta la realització de 600h lectives, a complir com a mínim en tres anys (200h per any). La formació pot, no obstant això, fer-se en un nombre d’anys superior a tres, en funció de les preferències de cada alumne, amb el que el nombre d’hores a realitzar en cada curs acadèmic pot variar segons el recorregut curricular particular de cadascun. 

Modalitats i preus

 • Modalitat curs presencial
  • 200 hores per curs – any acadèmic
  • 2.598,00 € per curs.
  • El preu hora presencial és de 13 euros.
 • El preu inclou, en els dos casos, a més de les hores lectives, les tutories i les pràctiques (excepte el seguro de pràctiques)

En el moment de formalitzar la matriculació (amb un docent) se sumen les hores de tots els cursos als quals s’anota l’alumne i es calcula l’import global sobre la base d’aquest preu hora fix per a tots els cursos. 

Les classes a la seva versión online es segueixen de forma sincrònica els mateixos dies i hores que els alumnes que la segueixen en format presencial. Les tutories es coordinen directament entre tutor i alumne i es realitzen igualment via online.

Formes de pagament

 • 1.000,00€ en el moment de formalitzar la matrícula.
 • S’abonarà trimestralment la resta de l’import de la matrícula, en funció de les inscripcions concretes que cada alumne hagi escollit.
 • Es contemplaran totes les situacions a fi de brindar el màxim de facilitats.

Nota Important: Encara que no es tingui la intenció de realitzar el Màster íntegrament, tots aquells que ho desitgin es podran inscriure als cursos del mateix que siguin del seu interès. 

Podeu consultar aquí el “Documento Marco de Consenso para la Acreditación de Psicoterapeutas” subscrit per FEAP (Federación española de psicoterapeutas), FEATF (Federación española de asociaciones de Terapia Familiar) y AEN (asociación de Neuropsiquiatria)

Procés d’admissió

 1. Ompli el siguiente formulari.
 2. Contactarem amb vosté per a realitzar una entrevista personal.
 3. Un cop admés en el màster, o en els cursos escollits, s’haurà de fer l’ingrés dels 1.000,00 esmentats, fer la transferència bancària i enviarcòpia del resguard a info@accep.org.
 4. L’informarem de les dades del compte bancari un cop superada l’entrevista personal.

En cas de devolució de matrícula – abans del començament de curs, no després – es retindrà un 20% per despeses de gestió (més 100€ en cas d’inscripció des de l’estranger.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL MÀSTER

  (*) Camps obligatoris  En cas de devolució de matrícula – abans del començament de curs, no després – es retindrà un 20% per despeses de gestió (més 100€ en cas d’inscripció des de l’estranger).

  ACCEP. Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi, amb G61965273, informa als interessats en qualsevol de les nostres activitats i formació, que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió de les sol·licituds d'informació dirigides a la entitat.
  Aquests interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, etc de les seves dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 25, baixos, 08025 Barcelona o mitjançant info@accep.org . Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades adreceu-vos a info@accep.org